Goede werken verrichten, hoe doe je dat ook al weer? - Over de ethiek van Rotterdam Vakmanstad

Goede werken verrichten, hoe doe je dat ook al weer? - Over de ethiek van Rotterdam Vakmanstad

Productgroep Waardenwerk 2013-52
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Goed werken verrichten. De uitdrukking heeft een religieuze bijklank. Er klinken zelfs mythische boventonen in door. Het spectrum van te verrichten goed werk is breed. De bandbreedte loopt van het belangeloos ondersteunen van onze armlastige en behoeftige medemens tot het professioneel uitmesten van hevig verontreinigde stallen. 'Stal' mag breed worden geïnterpreteerd. Vakmanschap situeren in dit wijdse perspectief tussen Moeder Teresa en Herakles lijkt misschien wat overdreven. Maar dat de huidige zorgsector gebaat is bij een meer professionele en humane aanpak die de uurtje-factuurtje logica van steunkousmanagement doorbreekt, zal niemand ontkennen. En dat zo'n integrale zorgbenadering zicht biedt op een geheel andere professional met andere competenties en skills, dat ligt ook voor de hand. In dit artikel wordt een lans gebroken voor een ethiek van het vakmanschap die toegesneden is op onze 21e eeuwse menselijke conditie. Dit vakmanschap kan niet anders dan duurzaam zijn.