Goed verzorgd, maar slecht gehoord

Goed verzorgd, maar slecht gehoord

Productgroep Waardenwerk 2014-57
Anita Slagter | 2014
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In mijn dagelijkse praktijk ben ik betrokken bij de vraagstukken over het verlenen van goede zorg aan zorgvragers die wonen in een instelling. Vragen gaan veelal over de moeite die het kost om hier de condities voor goede zorg te organiseren. Als veranderkundige werk ik veel samen met zorgverleners en zorginstellingen en in gesprekken signaleer ik bij individuele zorgverleners de wens om van betekenis te zijn voor de ander. Op organisatieniveau lees ik in de visiedocumenten ook het streven om de zorgvragers in hun geheel als mens te blijven zien. Vrijwel alle zorgorganisaties hebben in hun visie staan dat ieder mens uniek is en dat ze er naar streven dat hun cliënten regie kunnen voeren over het eigen leven. Dit zijn geen vanzelfsprekendheden in de zorg. Want in de praktijk gaat het er anders aan toe. Ik zie zorgvragers die ondanks een goede verzorging, volgens vastgestelde protocollen in gecertificeerde instellingen en door gekwalificeerde zorgverleners nauwelijks gehoord of gezien worden in hun lijden. Ik spreek zorgverleners die ondanks hun goede bedoelingen niet er niet toe komen om de mensen die van hun zorg afhankelijk zijn nabij te zijn.