Games, Software en Normativiteit

Games, Software en Normativiteit

Productgroep Waardenwerk 2017-7071
Kees Pieters | 2017
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In de afgelopen jaren zijn de beperkingen van wetenschappelijk onderzoek steeds meer onder de publieke aandacht gekomen. Naast onmiskenbare voorbeelden van fraude, zoals in Nederland door Diederik Stapel, is ook duidelijk geworden dat veel op zichzelf deugdelijk onderzoek tijd nodig heeft om te rijpen, bijvoorbeeld doordat de experimenten herhaald worden door verschillende universiteiten en met verschillende proefpersonen of respondenten, om zo het ontstaan van tunnelvisie of vooringenomenheid (bias) te voorkomen.
Men kan stellen dat veel theorie aanvankelijk fragiel is, en alleen door de herhaling onder verschillende omstandigheden door de tijd heen robuust kan worden.