Flexibilisering, precari teit, precariaat(?)

Flexibilisering, precari teit, precariaat(?)

Productgroep Waardenwerk 2017-7071
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Samenvatting: De termen ‘flexibilisering’, ‘precariteit’ en ‘precariaat’ worden sinds de jaren negentig gehanteerd om de toenemende sociaaleconomische onzekerheid aan te duiden die is ontstaan sinds de opkomst van het neoliberalisme. De flexibilisering van de arbeidsmarkt heeft de persoonlijke vrijheid vergroot, maar heeft tegelijkertijd nieuwe vormen van afhankelijkheid en onzekerheid gecreëerd. Precariteit verwijst naar de structurele bestaans- en inkomensonzekerheid en individualisering die het gevolg is van flexibilisering.
De term hangt nauw samen met de opkomst van het precariaat, een amorfe klasse zonder bestaanszekerheid en politieke representatie. Dit artikel verkent de relevantie van deze drie begrippen voor discussies over sociale zekerheid, veranderingen op de arbeidsmarkt en politieke representatie.