Filosofie en waanzin

Filosofie en waanzin

Productgroep Waardenwerk 2017-69
Antoine Mooij | 2017
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Hier worden het boek van Wouter Kusters Filosofie van de waanzin. Fundamentele en grensoverschrijdende inzichten en dat van Daniel Strassberg Der Wahnsinn der Philosophie. Verrückte Vernunft von Plato bis Deleuze, beide in 2014 verschenen, naast en tegenover elkaar geplaatst. In beide boeken wordt het innerlijke verband tussen waanzin en filosofie onderzocht en verschillend geschetst.
Valt er een zinvolle verbinding te leggen tussen filosofie en waanzin? En wat is waanzin?
Waanzin is in zekere zin van alle tijden, want altijd zijn er mensen geweest die, naar het idee van de omgeving of naar eigen besef, in verwarring waren, verward waren, ingevingen kregen, extatische ervaringen meldden, in tongen spraken, bezeten waren door een geest. Elke tijd had daarvoor vaak een eigen term (bij voorbeeld ‘demoon’) en de term waanzin geeft wel een goede samenvatting hiervan.