Filosoferen in verwondering over natuurwetenschap en technologie

Filosoferen in verwondering over natuurwetenschap en technologie

Productgroep Waardenwerk 2020-80
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Het eerlijk onder ogen zien van de huidige ecologische noodtoestand daagt uit tot kritische reflecties op de tradities waarin wij zijn opgevoed en opgegroeid. Een voorbeeld daarvan is de radicalisering van het humanisme die Harry Kunneman in het licht van de ecologische noodtoestand bepleit.1 En ook in de serie rond ecologisch waardenwerk in dit tijdschrift, nemen kritische reflecties op als vanzelfsprekend geldende tradities een belangrijke plaats in.
Maar, ik ben ook opgeleid en opgevoed in de traditie van de exacte natuurwetenschappen. En, als jonge leraar wis- en natuurkunde heb ik op mijn beurt jonge mensen in die traditie ingeleid. Daarom voel ik mij uitgedaagd om ook de traditie van de exacte natuurwetenschappen aan een kritisch onderzoek te onderwerpen. In mijn promotieonderzoek kwam ik al tot de conclusie, dat de exacte disciplines (inclusief de op hen gebaseerde technologie) ‘met huid en haar’ betrokken zijn bij het promoten van de mens- en natuurbeelden die de weg hebben bereid voor de huidige ecologische problemen.