Ego sum = ego cum

Ego sum = ego cum

Productgroep Waardenwerk 2018-73
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De laatste jaren is Jean-Luc Nancy (1940) uitgegroeid tot een van de meest prominente denkers binnen de continentale filosofie. Zijn veelzijdige oeuvre bestaat uit sociaalpolitieke studies, monografieën over onder andere Immanuel Kant, Maurice Blanchot, Georges Bataille en Martin Heidegger, en bespiegelingen over het christendom, kunst, de Duitse Romantiek en mondialisering. Hij brak door met zijn essay ‘La communauté désoeuvrée’ (1983), een complex, uitgebreid commentaar op Bataille dat veel continentale filosofen heeft geïnspireerd (vgl. o.a. Agamben 1993; 2000; Armstrong 2009; Bird 2016; Blanchot
1988; Esposito 2010).1 Volgens Nancy is de westerse geschiedenis doortrokken van het motief van de gebroken gemeenschap: het idee dat een oorspronkelijke zuiverheid verloren is gegaan en hersteld moet worden.