De ontdekking van het milieu (1)

De ontdekking van het milieu (1)

Productgroep Waardenwerk 2013-52
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Tegenwoordig zijn in de media vrijwel dagelijks berichten te vinden over 'het milieu' dat op kleine of grote schaal door menselijke activiteiten wordt bedreigd. Of over individuen en instellingen die deze bedreigingen trachten tegen te gaan. Toch wordt pas sinds een halve eeuw het begrip 'milieu' op deze wijze gebruikt. Voor die tijd had de term betrekking op de sociale omgeving waarin mensen verkeren. Het begrip 'milieu'is thans de uitdrukking van een betrekkelijk nieuw besef van de gevaren die de planeet aarde lokaal en mondiaal als gevolg van menselijk handelen bedreigen. Dat besef is in de jaren zestig van de vorige eeuw ontstaan. In dit artikel wordt de voorgeschiedenis en de geschiedenis van dit nieuwe milieubesef in zeer grote lijnen geschetst en ook het begrip 'duurzame ontwikkeling' besproken. Daarna worden enkele desiderata voor de komende decennia genoemd en kort ingegaan op de bijdrage die humanisten vanuit hun achtergrond kunnen leveren aan het denken over milieuvraagstukken.