De grens tussen ‘gek’ en ‘niet-gek’ - Foucault en Kuhn in een forensisch psychiatrisch kader geplaatst

De grens tussen ‘gek’ en ‘niet-gek’ - Foucault en Kuhn in een forensisch psychiatrisch kader geplaatst

Productgroep Waardenwerk 2014-57
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Medewerkers in de forensische psychiatrie dragen een grote verantwoordelijkheid voor (tbs)patiënten, medewerkers onderling, en de samenleving. Dit brengt met zich mee dat het belangrijk is om goed na te denken: Doen we het juiste en doen we het goede? Maar wat juist en goed is, wordt mede bepaald door het denkkader, door onderliggende epistèmen, zoals filosoof Michel Foucault dit noemt, of paradigma's in wetenschapsfilosoof Thomas Kuhn's woorden. Denkkaders zijn van invloed op onze kijk op autonomie. Autonomie in de forensische psychiatrie is een belangrijk onderwerp. In dit artikel wordt, aan de hand van de casus 'Manuel' onderzocht hoeveel eigenheid, of 'gekte', iemand mag hebben in de forensische psychiatrie, in relatie tot de hoeveelheid autonomie.