Blijf er vanaf - Over afstand en samenwerken

Blijf er vanaf - Over afstand en samenwerken

Productgroep Waardenwerk 2015-6263
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Teamvorming als sociale betrokkenheid

Een groot aandeel van managementinspanningen gaan over effectieve vormen van samenwerken. Geen wonder want arbeidsorganisaties gaan over samenwerken. Hoe krijgen we een divers gezelschap zo op elkaar betrokken dat de verschillende inspanningen een gedeeld resultaat opleveren? Het organisch concept van organisatie houdt in dat de verschillende delen op elkaar betrokken zijn tot een geheel, als ware het een organisme met verschillende organen die zo met elkaar zijn verweven dat het een geheel vormt. De laatste decennia wordt de nadruk gelegd op teamvorming. Er is een groot aanbod aan cursussen en trainingen om effectieve teams te formeren, en de bestsellers omtrent teams vullen de schappen van managementboekhandels (bij managementboek.nl geeft de zoekopdracht 'teams' 247 titels, Amazon.com heeft 79.000 titels voor 'teams + management').
Teams worden als werkeenheden gedacht waar de leden een eenheid vormen door zo op elkaar betrokken te zijn dat de handelingen van het ene teamlid naadloos aansluiten bij die van het andere teamlid. Dat veronderstelt dat iedereen elkaar goed kent en sterk met elkaar verbonden is. Men is altijd samen. Men wil ook samen zijn want men kent elkaar en men is doordrongen van het gezamenlijk belang. Samenwerken impliceert niet alleen een bij elkaar zijn, maar ook dat je in een team elkaar accepteert in verschillende manieren van handelen en elkaar waardeert op inbreng en deskundigheid. Teams worden zo een vorm van gemeenschappen waar de spreekwoordelijke neuzen dezelfde kant op staan. Conflicten zijn er niet of worden snel opgelost, liefst voordat ze ontstaan. In het team gaat het vooral om het gedeelde. Er is een diepe consensus over de doelen en strategieën van het team dat verder gaat dan het puur functionele of de voorhanden taak. Een goed team is er een waar gedeelde waardes zijn en teamleden elkaar waarderen en respecteren. De verschillende kwaliteiten van elk teamlid verrijken het team.