Beroepsonderwijs en het goede werk.

Beroepsonderwijs en het goede werk.

Productgroep Waardenwerk 2013-52
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Sennett breekt een lans voor een herwaardering van vakmanschap. Dat biedt een interessant perspectief om het middelbaar beroepsonderwijs te herwaarderen. Ondanks de negatieve publieke beeldvorming is dat onderwijs waar jongeren goede kansen kunnen krijgen om vakmanschap en een beroepsidentiteit te verwerven en zo de kans op goed werk te vergroten. Er vindt veel vernieuwing plaats. Er worden ook fouten gemaakt, maar minder en deels andere dan waar de overheid en publieke opinie zich druk over maken. In plaats van een eenzijdige focus op taal en rekenen is een heroriëntatie op vakmanschap en beroepstrots in het beroepsonderwijs noodzakelijk.