Auteurs

Normatieve professionalisering

144 producten gevonden.
Preventie en vroegsignalering

Preventie en vroegsignalering

Carla Kolner

Eenzaamheid is een bekende menselijke conditie. Het is niet alleen van alle tijden, het is ook van alle leeftijden en kent vele verschijningsvormen. Het voorkomen en bestrijden van dit complexe individuele,...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2018-72
Het existentiële zelfgesprek

Het existentiële zelfgesprek

Frédéric V ndenberghe

In zijn jonge jaren heeft Harry Kunneman de receptie van Jürgen Habermas’ theorie van het communicatieve handelen in Nederland en Vlaanderen bespoedigd. Zijn handige samenvatting van het ‘blauwe monster’...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2018-72
Empowerment vanuit arbeidsperspectief

Empowerment vanuit arbeidsperspectief

Josje Dikkers Gerard Drosterij

Het begrip empowerment komt regelmatig voor in social media en populaire discussies over loopbaanmanagement en professionele ontwikkeling. In zowel linked-in posts als vakliteratuur is de focus op persoonlijke...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2018-72
Van normatief professionaliseren naar ‘normatief organiseren’

Van normatief professionaliseren naar ‘normatief organiseren’

Fernando Suárez Müller Marije Klomp

De in de boeken Amor Complexitatis (2017a) en Werken aan trage vragen (2017b) zichtbaar geworden intellectuele weg die Harry Kunneman de laatste jaren heeft bewandeld, is een poging om ons tijdsgewricht te...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2017-7071
Van hard werken naar bewust werken

Van hard werken naar bewust werken

Jean-Luc Spaninks Peter Westerhof

Op 12 juni 2014 heeft staatssecretaris van Rijn in een brief aan de Tweede Kamer zijn zorgen geuit over de kwaliteit in verzorgings- en verpleeghuizen. Het rapport ‘Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg voor...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2017-7071
Vakmanschap voorbij de maakbaarheid

Vakmanschap voorbij de maakbaarheid

Gert Schout

‘Een meewerkend netwerk is effectiever dan een briljante hulpverlener’, zo stellen Pieter Hilhorst en Jos van der Lans (2016) in een bijdrage in het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken. 1 Professionals...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2017-7071
Radicaal humanisme

Radicaal humanisme

Harry Kunneman

Ter gelegenheid van mijn afscheid als hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek richt ik mij in deze rede op de belangrijkste inhoudelijke inspiratiebron van deze jonge universiteit: het humanisme. Zoals...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2017-7071
Humanisme radicaliseren

Humanisme radicaliseren

F. Vosman

Voordracht bij het afscheid van Harry Kunneman als hoogleraar van de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht 5 oktober 2017.
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2017-7071
Het bijzondere deel van Normatieve Professionaliteit, hoe noemen we dat?

Het bijzondere deel van Normatieve Professionaliteit, hoe noemen we dat?

George Lengkeek

Op 26 januari mocht ik een bijdrage geven aan het mini-symposium over Complexity in Education; From Horror to Passion. Aanleiding was de verschijning van het boek, waarin opbrengsten van vier jaar onderzoek...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2017-7071
Games, Software en Normativiteit

Games, Software en Normativiteit

Kees Pieters

In de afgelopen jaren zijn de beperkingen van wetenschappelijk onderzoek steeds meer onder de publieke aandacht gekomen. Naast onmiskenbare voorbeelden van fraude, zoals in Nederland door Diederik Stapel, is...
Meer info
3,90
Onderdeel van Waardenwerk 2017-7071