Zorgpraktijken onderzocht en verbeterd door professionals en onderzoekers.

Zorgpraktijken onderzocht en verbeterd door professionals en onderzoekers.

Productgroep Waardenwerk 2015-61
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Dit is het eerste van twee bij elkaar behorende artikelen. De auteurs hebben als onderzoekers in een joint venture van het St. Elisabeth Ziekenhuis (EZ) in Tilburg en de Universiteit van Tilburg een vijfjarige programma Menslievende zorg (verder: MLZ) uitgevoerd dat liep van 2009 tot medio 2014. Het doel ervan was de zorg in het ziekenhuis menslievender te maken. Zij werken vanuit de discipline zorgethiek - wat nogal ongebruikelijk is in dit type programma's - en de zorgverleners in het EZ vanuit hun eigen disciplines. Zo ontstond een intrigerende, en ook succesvolle, samenwerking te midden van de complexiteit van het algemeen ziekenhuis. Het programma MLZ in het EZ heeft een ‘filosofie' die tevens fungeert als samenbindend en ordenend stramien van het gehele programma. In deze eerste bijdrage lichten we deze ‘filosofie' toe en in de tweede bijdrage gaan we in op de vraag hoe ze uitpakte en wat we ervan geleerd hebben.