ZonMw signalement over Zingeving in Zorg

ZonMw signalement over Zingeving in Zorg

Productgroep Waardenwerk 2017-68
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

ZonMw stimuleert onderzoek op het gebied van gezondheid en zorginnovatie. ZonMw financiert onderzoek en stimuleert het gebruik van ontwikkelde kennis. Met het signalement 'Zingeving in Zorg - de mens centraal' wil ZonMw 'het debat over zingevingsvraagstuk-ken een extra impuls geven en kennisontwikkeling stimuleren' (website ZonMw). Het signalement is een verzameling van essays, interviews en verhalen uit de praktijk van verschillende betrokkenen in de zorg. Zowel zorgverleners als patiënten, onderzoekers als initiatiefnemers komen aan het woord. Met de veelheid aan afbeeldingen tussen de teksten wordt getracht zingeving ook visueel te vatten. In dit themablok zijn twee essays uit het signalement overgenomen; om het debat over zingevingsvraagstukken een extra impuls te geven zoals ZonMw voor ogen heeft, volgen hierna twee reacties op het signalement door twee hoogleraren. Voordat ik de essays en reacties nader introduceer, allereerst een impressie van het symposium waar het signalement officieel gelanceerd wordt. Als promovenda die onderzoek doet naar zingeving en afgestudeerd is als geestelijk begeleider, reis ik enthousiast naar het Rad-boudumc waar het signalement op 18 maart 2016 officieel wordt gelanceerd.