Zonder Filosofie centraal te stellen is Humanistiek geen Humanistiek meer

Zonder Filosofie centraal te stellen is Humanistiek geen Humanistiek meer

Productgroep Waardenwerk 2015-61
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Humanistiek was en is de studie van menselijke waarden en de zin van het menselijk bestaan. In het bijzonder gaat het om humanistische waarden en zinvragen. In die zin is humanistiek verbonden aan humanisme als levensbeschouwing. Deze twee bereiken (menselijkheid en mens-zijn) zijn fundamentele pilaren van het onderwijs en onderzoek op de UvH geweest. Dit kwam tot uitdrukking in de richtingen die nog steeds structurerend zijn voor ons doen en denken, namelijk Humanisering en Zingeving.
De verbinding van humanistische ethiek (menselijke waarden) en existentiële reflectie (zingeving) bepalen het (humanistisch) levensbeschouwelijke karakter van onze studie. Deze filosofische grondslag is ook bepalend voor de specifieke buiten-academische beroepsuitgang van de studie humanistiek: de combinatie van geestelijke verzorging, educatie en organisatie-advies. Hier worden specifieke vaardigheden gecombineerd met filosofische reflectie omtrent menselijkheid en zingeving.