Zie de mens (‘Birdman’)

Zie de mens (‘Birdman’)

Productgroep Waardenwerk 2015-61
L.L. Stegman | 2015
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In een prachtig, nieuw boek, The Meaning of Human Existence (2014) zegt de wereldberoemde bioloog Edward Wilson het onomwonden: de wetenschap kan niet zonder de 'humanities', de geesteswetenschappen. De humaniora zijn geen geldverslindend, onnuttig vermaak voor mensen die zichzelf ergens op een vluchtstrook langs de maatschappelijke snelweg hebben geparkeerd. Door middel van technologie wordt de mens tot meester van de evolutie - hoe gaan we die vormgeven?
Dat gaat veel verder dan technologie louter zien als motor van de economie, zoals dit kabinet voorstaat - alles wat niet instrumenteel gebruikt kan worden geldt als overbodige luxe. Het biedt echter geen enkele reflectie op de dilemma's die van alle kanten op ons afkomen.
Vragen als: Willen we echt biologisch concurreren met robots door middel van hersenimplantaten en genetisch verbeterde intelligentie en sociaal gedrag? Moeten we meteen ingrijpen als we technisch gedetecteerd een aangeboren neiging tot gewelddadig gedrag waarnemen?
We kunnen ons de luxe dit soort vragen als overbodige luxe te zien niet permitteren. Uitzoeken wat het betekent om mens te zijn, is meer dan ooit een dwingende noodzaak.