Zappen, Sniffen en Klonen: interventies met R F I D-chips

Zappen, Sniffen en Klonen: interventies met R F I D-chips

Productgroep Humanistiek 2009-39
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De ontwikkeling van nieuwe technologieën levert nieuwe vragen op over de surveillance society. Met het oog op de nabije toekomst bestaat de zorg of mensen nog uit controlenetwerken kunnen blijven. Dit artikel bespreekt enkele praktijkvoorbeelden van (artistiek) activisme en met name de omgang met Radio Frequency Identification (RFID). Middels technische bewerking kunnen kunstenaars en activisten interveniëren met informatie op RFID-chips. Daarnaast is RFID op te vatten als een interactief netwerkmiddel. Het RFID-debat moet niet alleen gaan over de technologie toelaten versus weren, maar ingaan op in welke vorm aan de informatienetwerken deel te nemen. Het is bovendien van belang toegankelijke en praktische middelen te ontwikkelen, waarmee mensen de technologie kunnen verkennen en er op in kunnen spelen.