Wie is eigenlijk het probleem?

Wie is eigenlijk het probleem?

Productgroep Waardenwerk 2021 84
Richard Brons | 2021
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Tijdens het meewerken aan ons Waardenwerk nr 81 thema Relationeel begrenzen dat we samen met Stichting Presentie hebben geinitieerd en vorm gegeven, werd ik aangenaam verrast door mijn kennismaking met het werk en de persoon van Geert Bettinger. Ging het in vrijwel alle artikelen van ons thema over grenzen en begrenzingen in de zorg die in de gaten moesten worden gehouden als markers van strijdigheid, schade, onrecht – grensoverschrijding kortom als probleem of ‘zorgenkind in de zorg‘, voor Geert Bettinger is de grens in de zorg er juist om op te zoeken en er overheen te gaan. Als filosoof zou ik dan geneigd zijn meteen te denken: dat zal dan wel te maken hebben met verschillende definities of connotaties van wat een grens of begrenzing is, en wat het betekent deze te overschrijden. Tot op zekere hoogte is dat hier nu ook het geval, maar in een bepaald opzicht ook weer niet. En dat maakt het heel interessant, als we het hebben over grenzen in de zorg, ruimer: de hulpverlening. Laat ik ten opzichte van de artikelen in thema Relationeel begrenzen meteen maar met de deur in huis vallen. Terwijl Bettinger grenzen en begrenzingen in de hulpverlening zeker ook relationeel beschouwt, vindt hij dat als ze er zijn, ze juist overschreden moeten worden. En niet zozeer bereflecteerd, bewaakt, gerespecteerd, in acht genomen. Om onwenselijkheden of onrechtvaardigheden te vermijden zijn niet zozeer grenzen nodig, als wel zorgvuldigheid en aandacht voor wat er gebeurt van geval tot geval.