‘Welkom’ boerenland: ruimte voor leven in een nieuwe tijd?

‘Welkom’ boerenland: ruimte voor leven in een nieuwe tijd?

Productgroep Waardenwerk 2020-81
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Onderstaande tekst van Theunis Piersma is oorspronkelijk geschreven voor de tweede aflevering van een programma van Omrop Fryslân, getiteld ‘De berchrede fan it flakke lân’ (zie omropfrieslan.nl). Hij heeft ons toestemming gegeven om een Nederlandse versie af te drukken van de ‘bergrede’ die hij in dit programma uitspreekt, met één belangrijk proviso: ‘Ik zou het erg op prijs stellen als jullie ruimte maken voor het tekstje in beide landstalen. Taal en cultuurnatuur zijn immers nogal nauw met elkaar vervlochten, zoals de correlaties tussen verscheidenheid aan lokale talen en aan biodiversiteit ook illustreren (zie o.a. onderzoek dat geëntameerd werd door WNF). Dat punt kunnen we dan impliciet nog een keer maken.’.

Nederlandse versie: ‘Welkom’ boerenland: ruimte voor leven in een nieuwe tijd?