Wat zouden we missen?

Wat zouden we missen?

Productgroep Waardenwerk 2021 86-87
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Vanmorgen las ik in de krant dat het aantal positieve testen en ziekenhuisopnamen vanwege Covid 19 weer aan het stijgen is. Weliswaar is ons land is de kans op een grote uitbraak niet groot meer, omdat inmiddels een grote meerderheid van de bevolking zich heeft laten vaccineren, deels onder externe druk. Maar mondiaal gezien is het virus nog steeds zeer actief. Het veroorzaakt niet alleen lichamelijk lijden in de vorm van ziekte en dood, maar leidt ook tot maatschappelijke spanningen en hoogoplopende confl icten, zowel tussen familieleden, vrienden en collega’s als in de openbaarheid. Tot mijn verrassing ontstond ook binnen de redactie van dit tijdschrift een dergelijk ‘virusconflict’. Aan het begin van deze zomer konden wij voor het eerst in lange tijd weer fysiek bij elkaar komen. In de uitnodiging voor die redactievergadering schreef ik er van uit te gaan dat iedereen die zou komen, gevaccineerd zou zijn of recent een test had ondergaan. Bij ons redactielid Michiel de Ronde leidde dat tot een felle, voor mij volkomen onverwachte reactie