‘ Wat maakt gij van onze dochters, o zeden!’. Multatuli als heraut van het feminisme

‘ Wat maakt gij van onze dochters, o zeden!’. Multatuli als heraut van het feminisme

Productgroep Humanistiek 2011-45
Gratis

Omschrijving

Recensie
Myriam Everard en Ulla Jansz (red.). De minotaurus onzer zeden. Multatuli als heraut van het feminisme. 2010 Aksant.

 


Multatuli was een feminist. In de stroom aan literatuur over de grote schrijver is daar tot nu toe weinig aandacht aan besteed. Ook in de geschiedenis van de vrouwenbeweging is Multatuli's rol als feministisch inspirator onderbelicht gebleven. Een eerdere, vluchtige, analyse van zijn rol had zelfs als conclusie dat zijn maatschappelijke impact wat betreft 'de vrouwenkwestie' gering was, omdat hij daarin te veel zijn tijd vooruit was geweest.1 Buiten een kleine, radicale, kring zou zijn stem geen weerklank gevonden hebben. Deze nieuwe bundel wil dit beeld bijstellen door een zestal vooraanstaande 'multatuliaanse feministen' te portretteren en te plaatsen in een netwerk van geestverwanten. Het levert een overzicht op dat smaakt naar meer.