‘Wat is goed, wat is nodig om het goede te doen?’ Interview met Nicolien van den Berg

‘Wat is goed, wat is nodig om het goede te doen?’ Interview met Nicolien van den Berg

Productgroep Waardenwerk 2021 86-87
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In het thema ‘Waardevolle praktijken’ spreken we dit keer met Nicolien van den Berg, bestuurder bij De Rading, organisatie voor jeugdzorg in Midden-Nederland. Nicolien combineert haar professionele rol als Raad van Bestuur met haar persoonlijke inzet als pleegouder en haar gedrevenheid om te werken aan het maatschappelijke vraagstuk van optimaal opgroeien voor alle kinderen. Door haar verschillende rollen heeft Nicolien zich verbonden aan meerdere belangen en waarden: die van de maatschappelijke functie van jeugdzorg, van de gezinnen en kinderen waarvoor wordt gewerkt, en van de organisatie en professionals. En wat ze doet (of breder: het beleid van jeugdzorg) raakt haar eigen rol als pleegouder. Hoe ervaart ze al die belangen, waarden en rollen? Waar zit voor haar spanning? En hoe gaat ze daar als bestuurder mee om? 
We maken kennis met een bestuurder die erop stuurt om samen met professionals en andere betrokkenen invulling te geven aan de ‘én-én’ uitdagingen van de jeugdzorg om kinderen optimaal te laten opgroeien, zoals: én compassie, én maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het budget; én kwaliteit, én efficiency. In haar zoektocht komt steeds de vraag terug: wat is goed, wat is goed genoeg, wat is nodig om het goede te doen? Goed blijkt vaak diffuus, is haar bevinding. Onderstaand laten we Nicolien van den Berg aan het woord.
De Rading verleent specialistische jeugdhulp aan kinderen, jongeren en gezinnen waar complexe (opvoedings) problemen spelen en is een grote organisatie voor pleegzorg. Bij De Rading werken ruim 170 jeugdhulpprofessionals die per jaar ongeveer 1.400 kinderen en jongeren helpen, vanuit een algemene levensbeschouwing.