‘Wat gebeurt er met mijn kind als ik wegval?’ Een trage vraag van ouders van kinderen met een meervoudige beperking

‘Wat gebeurt er met mijn kind als ik wegval?’ Een trage vraag van ouders van kinderen met een meervoudige beperking

Productgroep Waardenwerk 2020 82-83
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Sherpa is een zorginstelling in de regio Gooi & Vechtstreek, Eemland en Utrecht-West en ondersteunt mensen met een beperking op het gebied van wonen, werken, leren en vrije tijd. Tijdens een gesprek met de auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid van de Raad van Toezicht bij Sherpa in april 2019 spraken ouders van een kind met een meervoudige beperking hun zorg uit: ‘Wat gebeurt er met mijn kind als ik wegval?’. Deze vraag was de kern van het gesprek met ouders en professionals. Naar voren kwam dat professionals zich over het algemeen wel bewust zijn van de kwetsbaarheid van ouders, maar voor ouders is dat niet altijd merkbaar. In een ander gesprek werd aangegeven dat er professionals zijn die contactpersoon zijn voor de ouders, maar dat wil nog niet zeggen dat dit automatisch de vraag en behoefte van de ouders beantwoordt. Het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg beschrijft een visie op goede zorg voor mensen met een langdurige beperking, die stimulerend en richtinggevend is voor professionals en leidinggevenden. 1 In het Kwaliteitsrapport Sherpa 2018 wordt beschreven dat er op verschillende locaties Dialoogsessies hebben plaats gevonden tussen cliënten, verwanten en professionals. 2 Men ging met elkaar in gesprek over de vragen: ‘Wat gaat hier goed?’ en ‘Wat kan er anders?’. In verschillende gesprekken werden ook zorgen, verdriet, verlies en rouw benoemd. Tijdens deze Dialoogsessies werd ook de zorg uitgesproken en de vraag gesignaleerd van ouders ‘Wat gebeurt er met mijn kind alsik wegval?’. Sherpa vindt het belangrijk om de zorg die in die vraag besloten ligt, te erkennen en te onderzoeken. Het onderzoeken van deze vraag vind ik ook belangrijk. Mijn ervaring is dat het perspectief vanuit de ouders meer belicht mag worden in het dagelijkse werk van de professional. Hier meer inzicht in krijgen kan van toegevoegde waarde zijn in de praktijk.