Waardevolle praktijken - Inleiding

Waardevolle praktijken - Inleiding

Productgroep Waardenwerk 2020 82-83
Gratis

Omschrijving

Goed omgaan met ethische en morele vragen met het oog op goed werk en werk dat goed doet.

Daarover gaat dit themadeel Waardevolle praktijken. De praktijk waarop wij ons nu richten betreft Sherpa, een zorginstelling voor ondersteuning aan mensen met een beperking op het gebied van wonen, werken, leren en vrije tijd, in het midden van het land. Omgaan met ethische en morele vragen betekent in de praktijk van Sherpa vooral het goede gesprek voeren over die vragen door diegenen die het werk doen, voor en met diegenen voor wie dat werk gedaan wordt. Waar doe ik goed aan in deze situatie? Wie ben ik als professional en welke waarden zijn richtinggevend in mijn werk? En hoe de reflectie op die vragen vorm te geven? Die reflectie blijkt veel betekenis en impact te hebben voor de direct betrokkenen: voor medewerkers, cliënten, ouders, onderzoekers, leidinggevenden. Die reflexieve gesprekken zijn er echter niet vanzelf. Zij vragen om moed, om ruimte en om waardering. Je moet er als gesprekspartner zelf in stappen. Niet praten over,  maar met. En die gesprekken vragen ook het omgaan met eigen zekerheden en onzekerheden, eigen gemak en ongemak. Weten en voelen wat van jou is, en wat van de ander.

Mariël Kanne en Ed de Jonge (onderzoekers bij de Hogeschool Utrecht) beschrijven in hun artikel de inmiddels tien jaar lange samenwerking tussen de Hogeschool Utrecht en Sherpa op het gebied van ethische reflectie. Voorzichtig begonnen en geleidelijk uitgegroeid tot een stimulerende en inspirerende samenwerking, waarbij over en weer kennis en inzichten verdiept en verrijkt worden. Uit hun bijdrage wordt duidelijk dat goed omgaan met ethische en morele vragen een competentie is, een kunde. Iets wat aandacht vraagt en ontwikkeld kan worden. Het is geen kunstje maar een kunde die vraagt om intrinsieke verbondenheid en urgentie. Maar ook wordt duidelijk wat het voor alle betrokkenen kan opleveren.