Waardenwerk als muzisch gezel

Waardenwerk als muzisch gezel

Productgroep Waardenwerk 2022 90-91
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In het kader van tien jaar Waardenwerk bladerde ik in mijn e-mailgeschiedenis even terug naar wanneer ik de vraag ontving om redacteur te worden van Waardenwerk. Het was in oktober 2019 en op één januari 2020, ruim tweeëneenhalf jaar geleden dus, antwoordde ik dat ik het een hele eer zou vinden. Sindsdien maak ik niet enkel onderdeel uit van de redactie, maar ook van een groter gezelschap: Gezelschap Waardenwerk.

In de vraag om redacteur te worden zat het zinnetje: ‘Wij denken als redactie dat je een heel eigen inbreng kan hebben en een belangrijke linking pin met Musework zou zijn.’ Dit zinnetje trof me want in een gezelschap uitgenodigd worden op ‘je eigen inbreng’ is altijd bijzonder, mits gemeend, en dat was het hier zeker, maar hierin zat nog een uitnodiging. Namelijk om een ander gezelschap te verbinden. Ik was inmiddels mededrager en vormgever van Musework, een beweging voortkomende uit het Lectoraat Kunst en Professionalisering aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht met lector Bart van Rosmalen. Daar werken we aan Muzische Professionalisering waarin we de kunsten verbinden aan professionaliseringsvraagstukken. Niet toevallig overigens was Harry, als promotor van Bart, aanjager van deze verbijzondering van Normatieve Professionalisering. In deze bijdrage leg ik graag de verbinding tussen het normatieve en het muzische in mijn eigen werkpraktijk waarin ik werk met dans, muzische manieren van werken en kunst in organisatiecontexten. Wanneer ik Waardenwerk beschouw als gezel, als vriend bij wie ik ten rade zou gaan, maar ook zou aansporen tot antwoorden op vragen die mij bezig