Waar is het goede verhaal?

Waar is het goede verhaal?

Productgroep Waardenwerk 2017-68
Magda van Eck | 2017
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Het waren met name de discussies tijdens de avondmaaltijd die mij er voor het eerst van doordrongen hoezeer de hedendaagse jeugd zich betrokken voelt bij de wereld die wij hen nalaten - en hoe weinig we ze bieden om die nalatenschap te verbeteren. Tony Judt, 2010.
Deze woorden van Judt lees en herken ik als een directe opdracht aan het onderwijs. In het bijzonder aan de school waar ik werk als docent maatschappijleer en filosofie. Wat kunnen en moeten wij als onderwijsinstelling leerlingen bieden? Hoe ondersteunen wij deze 'bij de wereld betrokken' leerlingen? Welke praktijken bieden wij hen om praktisch te ervaren en te ontdekken? Hoe helpen wij hen om zelf zorg te dragen en verantwoordelijkheid te nemen voor de wereld die hen wordt nagelaten? In mijn mailbox wacht het verzoek van Fenna1, een leerling in vwo6, om een aanbevelingsbrief te schrijven aan het University College waar zij wil gaan studeren.