Voorbij de universiteit als marktbureaucratie: van opportunistische agenten naar betrouwbare 'stewards' (1)

Voorbij de universiteit als marktbureaucratie: van opportunistische agenten naar betrouwbare 'stewards' (1)

Productgroep Humanistiek 2012-5051
Ed Vosselman | 2012
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Dit artikel schetst de ontwikkeling van de wetenschapper tot een calculeerbaar en calculerend agent; tot een 'Homo Economicus'. Het laat zien hoe een dominant besturings- en controlconcept opportunisme, angst en narcisme hebben voortgebracht. Ter bevordering van betere prestaties in onze universiteiten pleit het voor een ontwikkeling van de wetenschapper tot 'steward'. Instrumentele verantwoordingsrelaties moeten plaats maken voor relationele verantwoording; overtollig wantrouwen moet plaats maken voor vertrouwen; afrekening moet plaats maken voor de ontwikkeling van leervermogen. Voor de transformatie van calculeerbaar en calculerend agent tot 'steward' zijn rechtvaardige procedures essentieel.