Verweven Aarde, Verweven Waarde

Verweven Aarde, Verweven Waarde

Productgroep Waardenwerk 2022 90-91
Kees Klomp | 2022
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Vanuit het gegeven dat economie en pluralistische wetenschap is die een onderkomen aan allerlei leren en scholen biedt, stelt Kees Klomp zich in dit essay de vraag hoe een economie die gericht is op mensen, samenleven en de Aarde er uit kan zien. Via het begrip Betekeniseconomie, dat de eigentijdse manifestatie van een cultureel evolutieproces vertegenwoordigt, werkt Klomp zijn ideeen over wat waarde is uit. In deze episode van een cultureel evolutieproces, dat hij de Ecologische Tijd noemt, draait het om het besef dat het leven één groot web vormt van wederzijdse af hankelijkheden tussen mensen en de vele andere levensvormen op Aarde. Materiële allocaties maken plaats voor existentiële relaties. In de Betekeniseconomie wordt economie ecologie – de tegenstelling tussen deze begrippen, zoals deze lange tijd een pilaar onder economisch denken en doen vormde, is niet meer. Er is één levend systeem. De Betekeniseconomie is dan ook levenscentrisch en is er op gericht om al het leven op Aarde te laten floreren. In dit inspirerende essay passeren vernieuwende termen en opvattingen zoals rightsholdership en Return on Interbeing de revu en worden nieuwe eisen geformuleerd ten aanzien van het waardecreërende vermogen van bedrijven. Op een verweven Aarde draait het om verweven waarde.