Verandersleutels voor ons maatschappelijk bestel

Verandersleutels voor ons maatschappelijk bestel

Productgroep Waardenwerk 2018-7475
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In mijn boek Bezieling: filosofie van het georganiseerde leven beschrijf ik de verandering van een leven in natuurlijke verbanden naar een georganiseerd leven. Ons dagelijks bestaan voltrekt zich grotendeels in georganiseerde contexten en daarin worden wij voortdurend uitgedaagd ons leven voortgang en zin te geven. Dit geldt niet alleen voor ons persoonlijk leven, dit geldt ook voor ons samenleven met anderen.
In de afgelopen decennia zijn wij door een continu veranderproces gegaan als mens en als samenleving. Technologische vindingen hebben ons leven sterk beïnvloed. Maatschappelijke ontwikkelingen als emancipatiebewegingen, wereldwijde netwerken en kennisdeling en de persoonlijke ontwikkeling als professional hebben ons in een positie gebracht waar wij thuis en op het werk dagelijks geconfronteerd worden met veranderingen in onze samenleving. Wij zijn zelf als mens uitgedaagd ons leven voortdurend te veranderen, ons aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen en ons leven steeds weer een stap verder te brengen. In mijn eigen leven voel ik mij bovendien uitgedaagd na te denken over zinvolle ontwikkelingen in de samenleving waar ik deel vanuit maak die de persoonlijke ontwikkeling kunnen ondersteunen.