Veranderingen in de zorg

Veranderingen in de zorg

Productgroep Waardenwerk 2019-77
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De verzorgingsstaat is in transitie, waarbij niet alleen traditionele thema’s als arbeid en inkomen, maar ook het zorg en welzijn landschap erg aan paradigmawisseling onderhevig is als gevolg van disrupties zoals demografische verandering en digitale ontwikkeling. Zowel bij de overheid, de professional als de burger zijn veranderingen merkbaar. In plaats van het benadrukken waar de overheid niet meer toe in staat is, pleit ik er voor de waarde van de verzorgingsstaat te ‘herladen’; en te benadrukken wat de overheid nog wél kan. In deze tekst, gebaseerd op mijn Paul Cremers lezing, schets ik aan de hand van paradigmawisselingen en met gebruik van praktijkvoorbeelden waar in het afgelopen decennium wel en niet vooruitgang is gemaakt in het denken over zorg als investering, en welke vragen een antwoord verdienen in de toekomst.