Uit: Hans Joas - De Macht van het Heilige

Uit: Hans Joas - De Macht van het Heilige

Productgroep Waardenwerk 2018-7475
2018
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Dit boek is een poging om een van de sleutelbegrippen van het moderne zelf besef te onttoveren: dat van de ‘onttovering’. Dat begrip is, zo zal nog blijken, voor zeer uiteenlopende uitleg vatbaar, en dat heeft ook gevolgen voor tegenovergestelde begrippen als ‘betovering’ en ‘herbetovering’ die sinds de introductie ervan in omloop zijn gekomen. Een dergelijke meerduidigheid kan tot verwarring leiden en heeft dat in dit geval dan ook regelmatig gedaan. Daarnaast kan, omdat ze immers ongemerkt met het begrip meekomt, een onterechte suggestie van eenduidigheid ontstaan. Dat is zeker van toepassing op de geschiedenis van een proces van de onttovering dat zich in de loop van duizenden jaren voltrekt. Daar kan, wanneer blijkt dat ik gelijk heb, niet simpelweg aan worden doorgeschreven. We hebben daarom behoefte aan een alternatief of misschien wel meerdere alternatieve nieuwe narratieven van de religiegeschiedenis, zoals die verstrengeld is met de geschiedenis van de macht, narratieven die de plaats kunnen innemen van dat van de onttovering.