Tussen filantropie en de business case voor maatschappelijk verantwoord ondernemen:  naar een convivialistische relatie tussen bedrijven en de samenleving

Tussen filantropie en de business case voor maatschappelijk verantwoord ondernemen: naar een convivialistische relatie tussen bedrijven en de samenleving

Productgroep Waardenwerk 2015-60
Lars Moratis | 2015
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De dominantie van neoliberale ideeën in onze moderne cultuur, politiek en economie heeft geleid tot een verwijdering tussen het bedrijfsleven en de samenleving als geheel. Deze verwijdering heeft zulke vormen aangenomen, dat er vaak zelfs sprake is van tegengestelde belangen: wat goed is voor het bedrijfsleven (wat binnen het neoliberale denken op te vatten is als het maximaliseren van korte termijn economische waarden), lijkt veelal niet goed voor de samenleving als geheel (inclusief de natuur). Daarvan zijn voorbeelden te over - van de effecten van belastingontwijking tot ontbossing en van de uitputting van natuurlijk hulpbronnen tot het zodanig uitbuiten van werknemers dat men kan spreken van moderne slavernij. Veruit de meeste productiemethoden en consumptiepatronen staan tot op de dag van vandaag ontegenzeggelijk haaks op duurzame ontwikkeling. De co-existentie van bedrijven en de samenlevingen waarin zij opereren, wat ik zie als een interpretatie van het streven van het Convivialistisch Manifest, staat derhalve onder druk