Transities in de zorg, de geestelijke verzorging - MCL zit er midden in!

Transities in de zorg, de geestelijke verzorging - MCL zit er midden in!

Productgroep Waardenwerk 2013-5455
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Er zijn grote twijfels rond de transities in de zorg. Bij de langdurige zorg hebben niet alleen patiënten- en gehandicaptenorganisaties grote zorgen over de hervorming daarvan. Met veel andere organisaties betwijfelen ze met name of gemeenten op tijd klaar zijn voor hun nieuwe taken in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Veel zorgen zijn er verder rond de financiering, rond de gevolgen van de daarbij voorgenomen bezuinigingsmaatregelen.

Binnen de ziekenhuiswereld zie je minder transities, terwijl er ingrijpende veranderingen nodig zijn. Daar zijn we de menselijke maat al lang ontgroeid en lopen we op vele gebieden vast. Hier scoren we helemaal niet zo goed op patiëntgericht en is er door de waan van de dag en het ontbreken van voldoende veiligheid nauwelijks sprake van kritische reflectie. Door o.a. de status aparte van de specialisten en de zeer beperkte houdbaarheidsdatum van ziekenhuisbestuurders overheerst de korte termijnvisie en laat de transparantie in de zorg rond zowel de kwaliteit van de zorg als het zicht op de ziekenhuisuitgaven enorm te wensen over.