Timazighin van vandaag - Een generatie van verschil

Timazighin van vandaag - Een generatie van verschil

Productgroep Humanistiek 2010-4344
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In de loop van de jaren negentig begon de Amazighbeweging zich in Nederland sterk te ontwikkelen. Op lokaal niveau werden stichtingen en verenigingen opgericht door een generatie van recent gemigreerde mannen, afkomstig uit het noordelijk gelegen Rifgebied, die het Amazighverleden van Marokko ook in Nederland een plaats trachtten te geven vanuit hun eigen historische ervaring in Marokko. Ook vrouwenrechten krijgen binnen dit discours een prominente plaats. Dit spreekt jonge vrouwen, kinderen van de eerste generatie arbeidsmigranten in Nederland, vaak ook aan. Het geeft betekenis aan hun Amazigh én vrouw zijn. Vanuit die positie en identificatie met het Amazighverleden, vinden zij een bewegingsruimte in een mannelijk en gepolitiseerd discours over de positie van de vrouw in de Marokkaanse diaspora.