Themadeel Weerbaarheid - Inleiding

Themadeel Weerbaarheid - Inleiding

Productgroep Waardenwerk 2021 86-87
Richard Brons | 2021
Gratis

Omschrijving

In dit themadeel zijn drie bijdragen opgenomen die voortkomen uit een Nederlands- Vlaams samenwerkingsproject rond het thema weerbaarheid,1 aangevuld met een artikel van UvH master Nienke van Ittersum over weerbaarheid, humanisme en actie-voeren. De eerste bijdrage is van de hand van Bert Gasenbeek en Vincent Stolk. Deze kenners bij uitstek van het humanisme in Nederland onderzoeken de oorsprong en inhoud van geestelijke weerbaarheid in het pacifisme (christen-anarchistisch en humanistisch) in het begin van de twintigste eeuw, en behandelen van daaruit de betekenis van geestelijke weerbaarheid in de publicaties van Jaap van Praag in de periode 1945-1970. Ze komen tot de conclusie dat in de bestudeerde periode geestelijke weerbaarheid vooral in een collectivistische zin werd gebruikt en dat de huidig individualistische betekenis het concept heeft verarmd.