Themadeel Nieuw Recht - Inleiding

Themadeel Nieuw Recht - Inleiding

Productgroep Waardenwerk 2021 86-87
Gratis

Omschrijving

Pieter Ippel en Krijn van Beek hebben het initiatief genomen om voor dit tijdschrift In twee afleveringen licht te werpen op het thema ‘Nieuw Recht’. De eerste afl evering opent met een inleidend artikel van hun hand, gevolgd door drie door hen afgenomen interviews met professionals die nauw betrokken zijn bij vernieuwing van het Recht.

Ippel en Van Beek lichten hun thema als volgt toe: ‘Ons artikel is het eerste in een serie van twee over de uitdagingen waar onze rechtsstaat voor staat en wat dit betekent voor de (juridische) professionals in de verschillende geledingen van ons rechtsbestel.