Terrorisme, terrorismebestrijding en civiele samenleving. Is er ruimte voor een alterna-tieve benadering?

Terrorisme, terrorismebestrijding en civiele samenleving. Is er ruimte voor een alterna-tieve benadering?

Productgroep Humanistiek 2009-39
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De dreiging die uitgaat van terrorisme is de afgelopen jaren weliswaar afgenomen, maar bepaalt nog steeds voor een belangrijk deel het veiligheidsbeleid van veel staten. In dit artikel wordt betoogd dat bij de bestrijding van terrorisme human security het uitgangspunt zou moeten zijn en dat terroristen niet 'buiten de menselijkheid' geplaatst moeten worden. Op grond van deze twee uitgangspunten formuleren de auteurs het begin van een alternatief, civiel antwoord op terrorisme. In dit civiele antwoord spelen maatschappelijke organisaties een belangrijke rol: in het controleren van overheden, maar ook in het deradicali-seren van terroristen.