Ten Geleide

Ten Geleide

Productgroep Humanistiek 2012-5051
Gratis

Omschrijving

Op het moment dat we het laatste nummer van dit jaar opmaken voor verzending aan de uitgever, is er over de toekomst van hetTijdschrift voor Humanistiek onzekerheid ontstaan. In het licht van de bezuinigingen en reorganisatie op de Universiteit voor Humanistiek heeft het College van Bestuur van de universiteit aangegeven dat zij de voortzetting van het tijdschrift in de huidige formule niet langer wil financieren. Voor de redactieraad betekent dit, dat zij zich beraden op nieuwe mogelijkheden voor een doorstart. Daarover zijn we in gesprek met diverse betrokkenen: binnen de UvH, met partnerorganisaties in de Humanistische Alliantie en ook daarbuiten in werkvelden die voor de Humanistiek relevant en inspirerend zijn. We zullen de abonnees van het TvH op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen.