Ten geleide

Ten geleide

Productgroep Humanistiek 2010-4344
Gratis

Omschrijving

Voor u ligt het laatste nummer van het Tijdschrift voor Humanistiek van het jaar 2010. Hierin besteden we uitgebreid aandacht aan veranderingen in de samenleving die samenhangen met mondialisering en toenemende culturele diversiteit. Onder invloed daarvan lijken onderlinge verhoudingen in onze samenleving steeds complexer te worden. We onderscheiden in dit nummer vier dossiers die vanuit een eigen invalshoek een aantal veranderingen aan de orde stellen.