Ten geleide

Ten geleide

Productgroep Humanistiek 2009-39
Gratis

Omschrijving

Veiligheid en schijnveiligheid

Dit themanummer van het Tijdschrift voor Humanistiek staat in het teken van een bijzonder actueel thema. Vanuit een kritisch humanistisch perspectief wordt onderzocht hoe vandaag de dag gedacht wordt over en gewerkt wordt aan veiligheid, zowel op mondiaal als op nationaal niveau. Het thema veiligheid roept sterke emoties en klemmende vragen op, rond vragen als terrorisme en de bestrijding daarvan, rond het vervagen van de grenzen tussen ondervragen en martelen, rond de verhouding tussen migratie en veiligheidsbeleid, rond nieuwe technologieën voor het volgen en bewaken van 'verdachten', en vooral ook rond het handhaven en schenden van mensenrechten. Met als algemene inzet kritisch tegenwicht te bieden aan de verharding van het maatschappelijke klimaat rond veiligheid en veiligheidsbeleid, worden die vragen in dit themanummer vanuit drie invalshoeken belicht. In de eerste plaats via kritische reflectie op actuele ontwikkelingen rond veiligheidsbeleid en immigratiebeleid; in de tweede plaats vanuit het perspectief van humanistische organisaties die in de praktijk met deze vragen worstelen, met name Hivos en de Dienst Humanistische Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht; en tenslotte vanuit filosofisch perspectief.