Ten geleide

Ten geleide

Productgroep Humanistiek 2011-46
Gratis

Omschrijving

Het Tijdschrift voor Humanistiek opent met een in memoriam van Hans Alma en Adri Smaling voor de onlangs overleden Prof.dr. Ilja Maso, oud-rector en emeritus hoogleraar Wetenschapsfilosofie, Methodologie en On-derzoeksleer aan de Universiteit voor Humanistiek.

Een belangrijk deel van de bijdragen aan dit nummer wordt geleverd door onderzoekers van de interdisciplinaire onderzoeksproject Geestelijke Weerbaarheid en Humanisme (GW&H) van de Universiteit voor Humanistiek. Deze onderzoeksgroep ging in 2010 van start en wordt geleid door Joachim Duyndam.