Ten geleide

Ten geleide

Productgroep Humanistiek 2011-45
Gratis

Omschrijving

Dit nummer van het Tijdschrift voor Humanistiek opent met het thema 'De onderbuik van Nederland'. In het eerste inleidende artikel zetten Martien Schreurs en Pascal Leuvenink onomwonden hun visie op dit onderwerp uiteen en bespreken zij de belangrijkste standpunten van de sprekers die op 8 juni 2010 deelnamen aan een gelijknamig symposium op de Universiteit voor Humanistiek. Drie van deze sprekers zijn bereid gevonden hun bijdrage verder uit te werken ten behoeve van dit nummer. Bij de term 'onderbuik', zo betoogt Dick Pels, denken we bijna automatisch aan verkeerde emoties, maar emotie kan ook de sleutel zijn tot goed burgerschap. Emoties zijn lang niet zo blind als gedacht. Deze visie vormt de opmaat tot zijn opvatting van wat hij een 'gevoelsmatige of emotionele democratie' noemt. In de volgende bijdrage blikt Ahmed Marcouch terug op een tijd waarin 'het stellen van de norm' is verwaarloosd. Hij meent dat het doorgeschoten individualisme doorbroken moet worden en vertelt over zijn politieke ideeën als PVDA Kamerlid. Hij is optimistisch en ziet lichtpunten, juist vanuit een hoek waar veel Nederlanders het niet verwachten: moslims die in allerlei vormen de moderniteit omarmen. Ter afsluiting van dit dossier werpt Joris Voorhoeve een geheel
ander licht op de zaak: vrijwel alle gekozen volksvertegenwoordigers - en niet alleen de rechtse populisten - zijn gericht op het krijgen van aandacht van de kiezer. Ze durven niet te spreken over de harde waarheid van mondiale problemen, zoals armoede en honger, overbevolking, het veel te hoge gebruik van fossiele energie met klimaatverandering als gevolg, het te hoge verbruik van metalen en mineralen, de economische concurrentie met snelgroeiende landen als China en India. De partijendemocratie wendt zich stelselmatig af van dergelijke problemen en daarom pleit Voorhoeve voor de ontwikkeling van een meritocratische steunbeer van wetenschappelijke adviesraden.