Ten geleide

Ten geleide

Productgroep Humanistiek 2010-42
Gratis

Omschrijving

Voor u ligt het eerste resultaat van een redactionele koersverandering. Het redactiebe-leid van het Tijdschrift voor Humanistiek was voorheen gericht op het produceren van themanummers: elk kwartaal werd één thema als uitgangspunt genomen voor het merendeel van de bijdragen. Dit beleid heeft een rijkdom aan onderwerpen en invalshoeken opgeleverd, variërend van wetenschappelijke verhandelingen tot een keur aan maatschappelijk relevante analyses - sinds kort zijn alle jaargangen vanaf 2002 digitaal beschikbaar op http://www.huma-nistiek.net. Het nieuwe beleid heeft uiteraard als inzet deze kwaliteit te behouden, anderzijds wil de redactie verschillende thema's per nummer aanbieden. Daarom is er na het voorjaarsnummer over Goed Ouder Worden hard gewerkt om een multi-thematische inzet gestalte te geven, onder anderen door drie nieuwe redactieleden. Dit veranderingsproces bleek voor de redactie zo ingrijpend dat het zomerreces nodig is geweest het nieuwe beleid voldoende te kunnen ontwikkelen. Vooral om die reden verschijnt dit eerste multi-thematische nummer niet in de zomer maar in de herfst. Het is de bedoeling deze vertraging goed te maken in de vorm van een dubbel herfst-winternummer, dat zoals gebruikelijk eind december zal verschijnen.
In het huidige nummer bieden we drie rubrieken aan, met daarin bijdragen die onderling thematisch samenhangen: Geloven, weten en emancipatie; Humanistisch raadswerk in oorlog en gevangenis; Onderwijs, zorg en zingeving.