Speelruimte in behandeling

Speelruimte in behandeling

Productgroep Waardenwerk 2015-61
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De GGZ is in beweging, het speelveld waarin de behandeling plaatsvindt, is onderhevig aan ingrijpende veranderingen die de speelruimte in de behandeling verkleinen. De kwaliteit van de behandeling voor patiënten lijdt hieronder, hulpverleners verliezen de zin in/van hun werk, overbelasting en burn-out liggen op de loer. Ziektekostenverzekeraars verkleinen het speelveld met hun nadruk op kortdurende, transparante, klachtgerichte trajecten. Ontwikkelingen als het inrichten van een omvangrijke basisggz en een kleinere specialistische poli hebben een vergelijkbare impact. Vakinhoudelijke factoren verkleinen de speelruimte in de behandeling onnodig omdat de richtlijnen voor de behandeling voor een specifieke stoornis geënt zijn op een te beperkte selectie van relevante kennis. Terwijl er meerder bronnen van kennis beschikbaar zijn, baseert de hulpverlening zich vooral op klachtgerichte kennis, bij voorkeur uitgewerkt in zorgpaden.