Redactioneel

Redactioneel

Productgroep Waardenwerk 2018-72
Gratis

Omschrijving

Met ingang van deze jaargang voeren we een aantal kleinere en grotere veranderingen door in de opzet van Waardenwerk. Om te beginnen gaan we nauwer samenwerken met groepen en organisaties die net als wij betrokken zijn op het bevorderen en in praktijk brengen van werk dat deugt en deugd doet, met het oog op rechtvaardig en duurzaam samenleven. Die samenwerking krijgt enerzijds gestalte vanuit het Gezelschap Waardenwerk, in de vorm van gemeenschappelijk georganiseerde symposia en andere activiteiten. Anderzijds zal die samenwerking gestalte krijgen via themagedeeltes in dit tijdschrift, waarin visies, vragen en bevindingen van de betrokken organisaties belicht worden.