Redactioneel

Redactioneel

Productgroep Waardenwerk 2015-61
2015
Gratis

Omschrijving

In dit zomernummer van Waardenwerk komen zowel actuele onderwerpen als trage vragen rond waardenwerk in de praktijk aan bod. Het nummer opent met drie artikelen over de morele dimensie van politiewerk, mede tegen de achtergrond van de perikelen rond de ontwikkeling van de Nationale Politie. Centraal in dit themadeel staat een bewerking van de rede waarmee Jan Nap vorig jaar het lectoraat 'Waardevolle Praktijkontwikkeling' aan de Politieacademie heeft aanvaard. In aansluiting daarop schetst Nap op basis van eigen ervaringen een aantal voorbeelden van 'waardevolle praktijkontwikkeling' in de politieorganisatie. De derde bijdrage is geschreven door Bart Willemsen. Vanuit zijn jarenlange ervaring als adviseur en docent bij de politie reflecteert hij met behulp van het presentiebegrip van Andries Baart op het belang van 'aansluiten' voor politiewerk.