Redactioneel

Redactioneel

Productgroep Waardenwerk 2015-60
Gratis

Omschrijving

Met gepaste trots presenteren wij het eerste nummer van de derde jaargang van Waardenwerk. Het nummer dat voor u ligt, is tevens het 60e nummer in de reeks van humanistieke tijdschriftafleveringen, waarvan Waardenwerk de praktijk-gerichte voortzetting vormt. Onze keuze voor deze praktijkgerichtheid hangt samen met de bottom-up visie van waaruit wij proberen te werken. In onze eigen werkpraktijken ervaren wij dat morele betrokkenheid en inspiratie vooral gevoed worden door bemoedigende ervaringen, leerzame wrijvingen en verrijkende verhalen op het niveau van concrete werkprocessen. De betrokkenheid op 'goed werk met en voor anderen', zowel op relationeel niveau als in professionele contexten, genereert een zingevende humuslaag van waaruit onvermijdelijke spanningen, botsingen en conflicten zonder 'bloedvergieten', tegemoet getreden kunnen worden, en soms zelfs een bron worden van grotere diepgang in de onderlinge omgang.
Deze praktijkgerichtheid betekent niet dat wij huiverig staan tegenover theoretische en filosofische analyses en ons primair zouden richten op 'berichten uit de praktijk'. Zoals onze lezers uit ervaring weten, is het tegendeel het geval. Maar wij doen wel ons best om theorie en filosofie in dienst te stellen van het uitwerken en ondersteunen van de zin-gevende bottom-up dynamiek waar het ons vooral om te doen is. Dit nummer biedt daar een goed voorbeeld van.