Redactioneel

Redactioneel

Productgroep Waardenwerk 2014-5859
Gratis

Omschrijving

In dit extra dikke dubbelnummer van Waardenwerk komen actuele vragen en debatten aan de orde binnen zes verschillende maatschappelijke domeinen: zorg, wetenschap, burgerschaps-educatie, defensie, vrijwilligerswerk en existentiële begeleiding. In overeenstemming met de centrale inzet van dit tijdschrift, worden theoretische en filosofische perspectieven in de verschillende bijdragen zoveel mogelijk verbonden met praktische ervaringen van professionals rond waardenwerk in hun eigen beroepspraktijk. Dat geldt met name voor de themagedeeltes over burgerschapseducatie, defensie, vrijwilligerswerk en existentiële begeleiding. De eerste twee thema's staan in het teken van het vijfde lustrum van de Universiteit voor Humanistiek en de congressen en lezingen die dit jaar in het kader daarvan zijn georganiseerd.