Redactioneel

Redactioneel

Productgroep Waardenwerk 2014-56
2014
Gratis

Omschrijving

Met genoegen presenteren wij het eerste nummer van de tweede jaargang van Waardenwerk. Dit nummer opent met een themagedeelte over waardenwerk in het onderwijs. In de eerste bijdrage bespreekt Gert Biesta het democratisch tekort dat verbonden is met traditionele opvattingen van professionaliteit. Dit democratische tekort is in de jaren zestig aan de kaak gesteld en 'opgebroken' in het kader van de bredere maatschappelijke emancipatiebewegingen. In het kader van de transformatie van de verzorgingsstaat en de opkomst van neoliberale vormen van bestuur zijn echter in zijn ogen drie 'post-democratische verstoringen' opgetreden van deze democratische impuls, die verstrekkende gevolgen hebben gehad.