Redactioneel

Redactioneel

Productgroep Humanistiek 2009-40
Gratis

Omschrijving

Humanistische beroepspraktijken in een diverse samenleving

In september van dit jaar was het themakatern van het tijdschrift Sociaal Beleid geheel gewijd aan culturele diversiteit. Men stelde dat er ten aanzien van de toegenomen diversiteit in onze samenleving gericht beleid gevoerd moet worden. Een beleid dat niet alleen rekening houdt met verschillende leeftijdsgroepen en genderverschillen, maar ook met etnische groepen. in 2050 is immers een op de vijf Nederlanders van niet-westerse allochtone afkomst.